Verwachtingen

Afgelopen 17 oktober zijn we met onze fanfare op concours gegaan in de stadsschouwburg van Heerlen. We hadden ons goed voorbereid en uit reacties van de muziekkenners die ons de laatste tijd hadden gehoord verwachtten we een mooie score.

Vol vertrouwen bestegen we de bühne en we speelden naar ons gevoel de sterren van de hemel. Gezien de reacties van het publiek konden we ook een mooi aantal punten verwachten. Enkele van ons begonnen al direct te feesten. Voor het bekend maken van de uitslagen door de jury kwam de hele fanfare bij elkaar in de zaal, zodat we ook gezamelijk konden juichen bij het uitroepen van de punten. Wat we toen te horen kregen was niet helemaal volgens onze verwachting. 80 punten....dat kan toch niet....en het klonk toch zo goed....k*t...en nog meer van deze opmerkingen gingen de ronden. We hebben toch maar gewoon verder gefeest; weliswaar een krapje lager, maar we vonden dat we toch een mooie prestatie hebben geleverd. Dat deze door de jury anders beoordeeld is, het zij zo. De fanfare stat er in elk geval weer beter voor dan enkele jaren geleden.

Wat de bedrijvigheid op het bedrijf in Ell bettreft zijn we zover dat de aardappeloogst klaar is en de bewaarruimtes helemaal vol zitten. De oogst was groter dan verwacht zodat we nog tijdelijke opslagruimtes bij gecrëerd hebben. We verwachten dat de kwaliteit goed genoeg is dat zelfs deze "nood" ruimtes pas in het nieuwe jaar geleverd hoeven worden. Wat de prijzen dan doen? De verwachting is dat deze op z'n minst redelijk zullen zijn.
Wat de lelieoogst betreft, de eerste 9 ha zijn gerooid en bij normaal weer met niet te veel regen of vroege vorst verwachten we hiermee rond half december klaar te zijn, uitgaande van ongeveer 1 ha per dag rooien.

Bij Morava Agro hebben we de gladiolenoogst achter de rug. Een maand geleden was de verwachting nog dat we geen 20% konden rooien vanwege de nattigheid, de hele zomer 4 à 5 dagen droog en dan weer een plens water. Uiteindelijk hebben we er toch nog een 75% uitgekregen. Wat het zaaien van de wintergranen betreft zijn we bijna klaar. Nog een paar dagen tarwe en daarna nog een dag of twee rogge zaaien. Voor tarwe mooi op tijd, voor rogge wat aan de laate kant, maar deze laatste percelen zijn percelen van minder kwaliteit waarbij het meer van belang is dat er een gewas staat in plaats van onkruid. De opbrengst van dit soort percelen is altijd al bij voorbaat laag.

IMG_3605_Small
Het zaaien van wintertarwe in kopcany

Volgende week, ongeveer 3 november willen we beginnen met de maisoogst. Gezien het grillige groeiseizoen zullen de kg opbrengsten lager zijn dan vroeg in het jaar verwacht, maar de prijzen een stuk hoger. Of het een het ander compenseert of overtreft zullen over een paar weken weten. Bij de proefbemonstering gisteren was de eerste mais op stam een stuk droger dan verwacht. 22% vocht ten op zichte van 28% vorig jaar. Dat scheelt een hoop aan droogkosten. Verder rest ons qua werk dit najaar nog het ploegen en schijveneggen van percelen die we in het voorjaar inzaaien. We verwachten nog minstens een maand te kunnen ploegen met twee combinaties, hopelijk laat de echte vorst nog even op zich wachten!

Zo zie je maar dat we van de ene naar de andere verwachting hobbelen. Ik denk dat het leven zo ook in elkaar moet zitten. je moet er toch niet aan denken dat er niets meer te verwachten valt?

Tot zover vanuit Malé Leváre,

Groeten, Ley
 Reacties

Ley wij hebben je verhaal gelezen. wat je toch moet doen voor een boterham.en als het nog maar een poos mooi weer blijft maar nu is het ook te gek he? vijftig mililieter water gevallen. dit vinden wij veel erger dan die tachtig punten bij de fanfare! maar daar hadden jullie ook voor gewerkt!ley en allemaal die er bij horen heel veel cucses met alles wat je doet groetjes lowie en lies aqutq
Dag Ley en Chris, Vandaag eindelijk jullie site bekeken en alle weblogverhalen gelezen. Zonder meer interessant, indrukwekkend en boeiend. Wat een goed idee om regelmatig een verslag van de activiteiten en stand van zaken te maken. Dat is leuk voor de bezoekers van jullie site, maar levert op den duur ook een mooi historisch overzicht van jullie werk en wat 'privé-achtige' zaken voor jullie zelf en jullie nageslacht... (voor de nu nog kleine Anna bv;-). Ik heb veel meer zicht gekregen op wat jullie 'precies' doen. Wat me ook opvalt is dat de manier waarop jullie nu 'boeren' weliswaar anders is dan vroeger gezien te ontwikkelingen in techniek en zo, maar dat het weer nog net zo'n belangrijke (en ongewisse) factor is als vroeger thuis bij ons op de boerderij. Ook probeer ik me voor te stellen wat de voor- en nadelen zijn van werken op twee bedrijven die zover uit elkaar liggen. Maar daar kunnen we het beter eens over hebben als we elkaar weer treffen bij een koffietafel of (bij voorkeur) een feestelijke aangelegenheid. Ik wens julie veel succes en geluk (op alle gebied)! Hartelijke groeten, Aly
Beste Ley, Toen ik je foto's zag, had ik een flash back van de foto's van mijn vader die in de polder aan het ploegen en zaaien was. Al waren de machines en de landerijen in die tijd minder groot, het oogde hetzelfde. Weids lang waarbij je als mens een nietig stipje bent. Ik vind je onderneming erg indrukwekkend. Je laat een kant van jezelf zien die mij erg verraste. Blijkbaar ben je ook ondernemer. Leuk om te zien hoe ieder van onze familie toch uiteindelijk zijn eigen weg zoekt. Je schrijft vaak iets beschouwends aan het einde van je weblogs. Zo denk ik dat het toch vreemd is dat veel mensen vanuit Midden Europa naar Nederland komen en jij doet het omgekeerde. Dit is mijn beschouwing. Ley, heel veel succes met alles wat je aanpakt en nog wilt gaan aanpakken mogelijk. Hartelijke groeten Gusta.
Beste Gusta, ik ben maar even zo vrij geweest jou reactie te plaatsen (lukte nu wel). Vind ik namelijk mooi om t lezen! groeten, Chris


Plaats een reactie

Naam

Reactie


Tik in het onderstaande vakje "Zahorie":